Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTomiczek, Petr
dc.contributor.authorHorák, Lukáš
dc.contributor.refereeGirg, Petr
dc.date.accepted2012-06-18
dc.date.accessioned2013-06-19T06:25:37Z
dc.date.available2012-02-01cs
dc.date.available2013-06-19T06:25:37Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-30
dc.identifier49929
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2083
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá sčítacími metodami pro nekonečné řady. Nejprve definujeme konvergenci řady a studujeme nejdůležitější vlastnosti konvergentních řad a kritéria konvergence řad. Také se zabýváme Cauchyho součinem konvergentních řad. V další části práce zavádíme sčítací metody pro nekonečné řady, studujeme regulární lineární sčítací metody jako zobecnění pojmu konvergence řady a definujeme sčítací metody pomocí lineárních transformací posloupnosti částečných součtů řady. Uvádíme větu, která charakterizuje jistou třídu sčítacích metod a dále uvádíme několik vět o Cauchyho součinu sčitatelných řad. V poslední části práce se zabýváme možnostmi využití matematického softwaru při sčítání nekonečných řad pomocí sčítacích metod.cs
dc.format42 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkonvergentní řadacs
dc.subjectdivergentní řadacs
dc.subjectCauchyův součin řadcs
dc.subjectCes`arova sčítací metodacs
dc.subjectHölderova sčítací metodacs
dc.titleSčítací metody pro nekonečné řadycs
dc.title.alternativeSummation methods for infinite seriesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra matematikycs
dc.thesis.degree-programMatematikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with summation methods for infinite series. First, we define convergence of series and study the most important properties of convergent series and convergence criterions. We also deal with the Cauchy product of convergent series. In the next part of the thesis we introduce summation methods, study regular linear methods as a generalization of the notion of convergence and define summation methods by means of linear transformations of the sequence of partial sums of a series. We state a theorem, which characterizes a class of summation methods and also several theorems about Cauchy product of summable series. In the last part of the thesis we discuss usage of mathematical software for summing infinite series by summation methods.en
dc.subject.translatedconvergent seriesen
dc.subject.translateddivergent seriesen
dc.subject.translatedCauchy product of seriesen
dc.subject.translatedCes´re summation methoden
dc.subject.translatedHölder summation methoden
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
prace.pdfPlný text práce369,68 kBAdobe PDFView/Open
PV_horak.pdfPosudek vedoucího práce100,17 kBAdobe PDFView/Open
PO_horak.pdfPosudek oponenta práce66,06 kBAdobe PDFView/Open
P_horak.pdfPrůběh obhajoby práce33,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.