Title: Dokument: "Rašómon"
Other Titles: Document: "RAŠÓMON"
Authors: Korchová, Alena
Advisor: Aubrecht, Vojtěch
Referee: Grygar, Štěpán
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20847
Keywords: dokumentární fotografie;Maroko;kultura;různé pohledy na fenomén;subjektivita;kniha
Keywords in different language: documentary photography;Morocco;culture;different points of view;subjectivity;book
Abstract: Bakalářská práce se věnuje subjektivně pojaté dokumentární fotografii. Soubor 50 barevných digitálních fotografií zobrazujících život a kulturu obyvatel Maroka je realizován v podobě autorské knihy doplněné vlastními krátkými texty. Nedílnou součástí práce je portfolio rozdělené do tří částí, které společně s knihou jakožto čtvrtým aspektem nahlížení na skutečnost plní zadání pojednávající o čtyřech různých pohledech na dokumentovaný fenomén.
Abstract in different language: My bachelor thesis deals with the subjective documentary photography. The set consists of fifty colour pictures which depict Moroccan life and culture and it is realized in the form of a book with short texts Portfolio is the inseparable part of the work. It is divided into three parts as three different ways how to demonstrate the reality . The book is considered as the fourth part of my thesis. The book together with the portfolio fulfil the assignment that concerns with four different points of view of documented phenomenon.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Korchova.pdfPlný text práce1,72 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Korchova_v.pdfPosudek vedoucího práce223,01 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Korchova_o.pdfPosudek oponenta práce121,54 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Korchova.pdfPrůběh obhajoby práce117,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20847

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.