Title: Koordinovaný vizuální styl neziskové organizace pro volný čas dětí a dospělých
Other Titles: Coordinated visual style of nonprofit organization of leisure for children and adults
Authors: Gigalová, Šárka
Advisor: Steker, František
Referee: Král, Ivan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20885
Keywords: vizuální styl;nezisková organizace;maskot;logo;grafický design;chobotnice;propagační leták;vizitka;plakát;diplom
Keywords in different language: visual style;non-profit organization;mascot;logo;graphic design;octopus;promotional flyer;business card;poster;diploma
Abstract: Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila jednotný vizuální styl neziskové organizace Betynky. Betynka se zabývá smysluplným využitím volného času dětí a dospělých. Maskot (chobotnice Betynka), logo a písmo tvoří hlavní prvky celého vizuálního stylu. Vycházela jsem z tvaru stávající chobotnice Betynky. Zredukovala jsem počet chapadel z původních 8 na 6. Mnou navržená chobotnice, je složena z oválů, které jsou na sebe vrstveny a postupně zmenšovány do tvaru chapadel. Logo je řešeno čistě typograficky. Je vysázeno písmem Katarine bold. Navrhla jsem notýsky pro zvolené kurzy, propagační leták, merkantilní tiskoviny, vizitku, plakát, diplom a drobné upomínkové předměty (odznaky, trička, placky, pexeso). Na všech těchto věcech se Betynka objevuje v různých pozicích a v různých přeměnách (jako plavec, malíř, hudebník, kanoista). Veškeré tiskoviny jsou v barevném provedení. Zvolila jsem pestré, veselé barvy, které přitáhnou hlavně oči dětí. Dobře však působí i v černobílé variantě, a také kombinace tisku černé na světlé odstíny barevných papírů.
Abstract in different language: The topic of this thesis is a single visual style that is based from a non-profit organization, known as Betynka. Betynka is an organization which focuses on the meaningful use of leisure for all ages. The mascot, logo and handwriting type are the main elements of the entire visual style. I used the existing shape of the octopus of the organization as the base. I reduced the number of tentacles from the original 8 to 6 tentacles. The octopus that I've created, I used layered ovals of which that are stacked where the ovals reduce size as you go down towards the tip of the tentacles. Typographically, the logo is solved. It is written in Katarine style, bold. The new logo I've created is used on notebooks for courses, promotional flyers, merchandise stationary, business cards, posters, diplomas and small souvenirs (e.g. badges, shirts, stickers,etc.). Further adding specific characteristics to the logo, caters to the audience and its relation of the activity (e.g. painting octopus holding an artistic paint brush). All the printouts are in colour. I have chosen a bright, cheerful colour of which mostly attracts the eyes of children. Nevertheless, this also works well with a black and white variant as well the combinations of the black print on a lighter shade of colour papers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Sarka Gigalova.pdfPlný text práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Gigalova_ved.pdfPosudek vedoucího práce110,45 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Gigalova_op.pdfPosudek oponenta práce132,55 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Gigalova.pdfPrůběh obhajoby práce108,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20885

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.