Title: Malá kolekce obuvi, kabelek nebo doplňků, ve které je základním prvekm motiv, dezén nebo jiný detail (tisk, výšivka...)
Other Titles: A small collection of shoes, bags or accessories in which is the essential element motif, pattern or another detail (printing, emproidery...)
Authors: Knotková, Eliška
Advisor: Augustinová, Barbora
Referee: Pivcová, Štěpánka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20926
Keywords: dezén;motiv;uniformita;dětská kresba;aktovka;embossing;taktilnost;škola;socializace
Keywords in different language: pattern;motive;uniformity;children's drawing;socialization;school;embossing;schoolbag;tactile
Abstract: Inspirací pro mou bakalářskou kolekci dětských aktovek byl fenomén, který mi připadá zásadní, avšak ve společnosti ne příliš reflektovaný. Tím je funkce školy, jakožto významné instituce, mající vliv na socializaci jedince. Dítě většinou přichází do školy jako silná individualita, ale různá pravidla a společenské rituály se z něj snaží udělat poslušného člena společnosti. Moje práce je tedy inspirována situací, kdy je jedinec ve společnosti unikátním motivem, který je však zasazován do šablon a struktur natolik svazujících, že se z něj do určité míry stává uniformní část "dezénu" celé společnosti.
Abstract in different language: For my bachelor collection of schoolbags I drew inspiration from a phenomenon, which I find essential, although it is not much reflected by the society. It is how school affects socialization process of individuals. The child usually comes to school as a strong individual, but various regulations and social rituals are trying to make it obedient member of society. My work is an attempt to reflect situations where the individual presents a unique motif, which, however, is placed into templates and structures so constraining that the individual becomes somewhat uniform part of the "pattern" of the whole society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka.compressed.pdfPlný text práce3,43 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Knotkova_v.pdfPosudek vedoucího práce263,08 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Knotkova_o.pdfPosudek oponenta práce197,01 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-klima.pdfPrůběh obhajoby práce105,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20926

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.