Title: Optimalizace tvaru a směru magnetizace permanentních magnetů
Other Titles: Optimization of Shape and Magnetization Direction of Permanent Magnets
Authors: Křivánková, Monika
Advisor: Hruška, Karel
Referee: Světlík, Pavel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20951
Keywords: permanentní magnet;indukované napětí;magnetická indukce ve vzduchové mezeře;amplitudové spektrum
Keywords in different language: permanent magnet;induced voltage;magnetic flux density in air gap;amplitude spectrum
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá optimalizací tvaru a směru magnetizace permanentních magnetů ve stroji pro použití stroje jako synchronního nebo stroje stejnosměrného elektronicky komutovaného. Optimalizace různých tvarů a směrů magnetizace je provedena pomocí metody konečných prvků v programu FEMM. Pro zpracování hodnot byl pouižt program MS Excel a následné vykreslení průběhů jako indukovaných napětí, magnetické indukce ve vzduchové mezeře, spektrální analýza, byly provedeny pomocí programu MATLAB, přičemž zdrojové kódy pro jednotlivé průběhy byly poskytnuty vedoucím této diplomové práce. Všechny varianty jsou na konci této diplomové práce porovnány z hle diska nejlepšího tvaru indukovaného napětí, průběhu magn. indukce ve vzduchové mezeře, obsahu vyšších harmonických složek a následně jsou jednotlivé varianty doporučeny pro použití ve stroji synchronním nebo stroji stejnosměrném elektricky komutovaném.
Abstract in different language: This thesis is concerned with optimising the shape and magnetisation direction of the permanent-magnet for use as synchronous or electronically commutated machine. Optimisation of different shapes and directions of magnetisation is performed by using the nite element analysis, in a program called FEMM. MS Excel was used for processing the values and a mathematical program known as MATLAB was used to perform waveforms. These included waveforms such as, induced voltage, magnetic ux density in an air gap and spectral analysis, using source codes provided by my supervisor. All options are compared at the end of this thesis, namely, the best shape of induced voltage, magnetic flux density in the air gap, the harmonic distortion (THD) and subsequently individual variants recommended for use, either, in synchronous machines or electrically commutated machines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Monika_Krivankova.pdfPlný text práce8,2 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062854_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce356,48 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062854_oponent.pdfPosudek oponenta práce288,64 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062854_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20951

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.