Název: Daň z příjmů právnických a fyzických osob a její provázání s účetnictvím
Další názvy: Tax on corporate and personal income and its linkages with the accounting.
Autoři: Klesová, Marie
Vedoucí práce/školitel: Zborková, Jitka
Oponent: Markvart, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2109
Klíčová slova: daň z příjmu právnických osob;daň z příjmu fyzických osob;sazba daně z příjmu;účetnictví
Klíčová slova v dalším jazyce: tax on corporate income;tax on personal income;income tax rate;accounting
Abstrakt: Předložená bakalářská práce je zaměřena na daň z příjmů právnických a fyzických osob a její provázání s účetnictvím. Bakalářská práce ilustruje, jak se měnily sazby a způsoby výpočtu daní z příjmů právnických a fyzických osob. Z tohoto důvodu byly uvedeny některé konkrétní příklady. Cílem bylo posoudit výhodnost rozdělení zisku mezi společníky buď formou výplaty mzdy, nebo vyplacením podílů na zisku a doporučit výhodnější variantu pro společníky společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on corporate and personal income tax and its linkage to accounting. Bachelor's thesis illustrates how the rates and methods of corporate and personal taxes calculating changed. For this reason, some examples were published. The aim was to evaluate the benefits of profit division between the company associates, either through payment of wages, or by payment of profit shares. Then in conclusion recommend better option for the company associates.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Klesova.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klesova pv.pdfPosudek vedoucího práce657,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klesova po.pdfPosudek oponenta práce564,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klesova.PDFPrůběh obhajoby práce222,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2109

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.