Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNový, Miloš
dc.contributor.authorFialová, Gabriela
dc.contributor.refereeKomorousová, Veronika
dc.date.accepted2012-06-11
dc.date.accessioned2013-06-19T06:26:34Z
dc.date.available2011-08-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:26:34Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-04
dc.identifier46179
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2114
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá analýzou ekonomické výkonnosti vybraných zemí Evropské unie. První kapitola je věnována pojmu ekonomická výkonnost a vybraným makroekonomickým agregátním veličinám, které měří celkovou výkonnost ekonomiky z pohledu ekonomické teorie. V druhé kapitole provádím statistickému srovnání příslušných ukazatelů ekonomické výkonnosti u vybraných zemí Evropské unie ve sledovaném období. Ve třetí kapitole analyzuji specifické příčiny rozdílné ekonomické výkonnosti vybraných zemí. V závěru jsem získané poznatky zobecnila, provedla komentář a subjektivní hodnocení.cs
dc.format55 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectekonomická výkonnostcs
dc.subjecthospodářský růstcs
dc.subjecthrubý domácí produktcs
dc.subjectnezaměstnanostcs
dc.subjectinflacecs
dc.subjectvnější rovnováhacs
dc.subjectzahraniční obchodní bilancecs
dc.subjectmagický čtyřúhelníkcs
dc.subjectČeská republikacs
dc.subjectMaďarskocs
dc.subjectEstonskocs
dc.subjectSlovenskocs
dc.titleAnalýza ekonomické výkonnosti vybraných zemí Evropské uniecs
dc.title.alternativeAnalysis of economic efficiency of selected European Union countries.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis analyzes the economic performance of selected European Union countries. The first chapter is devoted to the concept of economic performance and macroeconomic aggregate variables that measure the overall performance of the economy from the perspective of economic theory. In the second section I perform a statistical comparison of the economic performance indicators in selected countries of the European Union in the period. In the third chapter I analyze the specific causes of difference in economic performance of selected countries. In the end I gained knowledge generalized, performed subjective evaluation and comment.en
dc.subject.translatedeconomic performanceen
dc.subject.translatedeconomic growthen
dc.subject.translatedgross domestic producten
dc.subject.translatedunemploymenten
dc.subject.translatedinflationen
dc.subject.translatedexternal balanceen
dc.subject.translatedforeign trade balanceen
dc.subject.translatedmagic quadrangleen
dc.subject.translatedCzech republicen
dc.subject.translatedHungaryen
dc.subject.translatedEstoniaen
dc.subject.translatedSlovakiaen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Gabriela_Fialova.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Fialova pv.PDFPosudek vedoucího práce789,19 kBAdobe PDFView/Open
Fialova po.PDFPosudek oponenta práce538,22 kBAdobe PDFView/Open
Fialova.PDFPrůběh obhajoby práce203,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2114

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.