Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDivišová, Pavla
dc.contributor.authorMatas, Ondřej
dc.contributor.refereeHruška, Zdeněk
dc.date.accepted2012-06-13
dc.date.accessioned2013-06-19T06:25:48Z
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:25:48Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-04
dc.identifier48362
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2157
dc.description.abstractPředložená bakalářská práce je zaměřena na sledování trendu genderových statistik, které sledují vývoj z pohledu mužů a žen. Statistiky jsou rozděleny do následujících oblastí: veřejné rozhodování, zdraví, vzdělání, rodinný život. Zvláštní pozornost je věnována trhu práce a mzdám v českém školství, na něm dokazuje existenci genderové diskriminace v platech. Některé ukazatele jsou srovnány se sousedními státy České republiky. Závěr práce hodnotí opatření proti genderové diskriminaci s ekonomickou teorií.cs
dc.format47 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectgendercs
dc.subjectgenderová statistikacs
dc.subjectrovnoprávnost žen a mužůcs
dc.titleAnalýza vybraných údajů genderové statistikycs
dc.title.alternativeThe analysis of selected data of gender statisticsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe present bachelor thesis is aimed at monitoring the trend of gender statistics that track the differences in terms of men and women. The statistics are divided into the following areas: public decision making, health, education, family life. Particular attention is paid to the labor market and wages in the Czech education system, it proves the existence of gender discrimination in wages. Some indicators are compared with neighboring countries of the Czech Republic. The conclusion evaluates actions against gender discrimination with economic theory.en
dc.subject.translatedgenderen
dc.subject.translatedgender statisticsen
dc.subject.translatedequality between men and womenen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matas BP 2012.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Matas pv.pdfPosudek vedoucího práce742,59 kBAdobe PDFView/Open
Matas po.pdfPosudek oponenta práce451,07 kBAdobe PDFView/Open
Matas.PDFPrůběh obhajoby práce219,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2157

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.