Název: Zhodnocení ekonomické situace podniku Transforwarding a.s. a návrh na její zlepšení
Další názvy: The analysis of the economic situation of company Transforwarding a.s. and the proposal for its improvement
Autoři: Průchová, Kamila
Vedoucí práce/školitel: Karlovec, Karel
Oponent: Rudolf, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2160
Klíčová slova: finanční analýza;poměrové ukazatele
Klíčová slova v dalším jazyce: financial analysis;financial ratios
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení ekonomické situace vybraného podniku a následný návrh na její zlepšení. V první kapitole je představen podnik Transforwarding a.s., na který je později finanční analýza aplikována. Ve druhé kapitole je charakterizována finanční analýza včetně jejich uživatelů a zdrojů informací. Největší část této kapitoly je věnována metodám finanční analýzy, především uvedení do problematiky poměrových ukazatelů. V další kapitole je provedena ekonomická analýza podniku Transforwarding a.s. za období 2006 - 2010. Pro účely této práce jsou použity jen vybrané ukazatele. Na základě výsledků finanční analýzy je ve čtvrté části práce zhodnocena celková finanční situace podniku. V závěrečné kapitole je pak nastíněno několik návrhů, které by měly přispět ke zlepšení současné ekonomické situace podniku Transforwarding a.s.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is aimed at the analysis of the economic situation of a certain company and at suggesting a suitable proposal for its improvement. In the first part, the company Transforwarding a.s. is introduced, on which the financial analysis will be applied. In the second part, the financial analysis itself is characterised, including its users and sources of information. The main part of this thesis is devoted to the various methods of financial analysis, especially to the issues of financial ratios .Then, the economic analysis of the company Transforwarding a.s. (for the period 2006 - 2010) is accomplished. For the purposes of this thesis, there are only certain, suitable indicators used. On the basis of the results of financial analysis, the total financial situation of the company is evaluated. In conclusion, there are some suggestions, which should contribute to the improvemnet of the current economic situation of the company Transforwarding a.s.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zhodnoceni ekonomicke situace podniku Transforwarding a.s. a navrh na jeji zlepseni..pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pruchova pv.pdfPosudek vedoucího práce634,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pruchova po.pdfPosudek oponenta práce531,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pruchova.PDFPrůběh obhajoby práce236,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2160

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.