Název: Sinice a řasy v učebnicích pro základní a střední školy
Autoři: Kaufnerová, Veronika
Vágnerová, Petra
Citace zdrojového dokumentu: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2013, č. 1-2, s. 9-18.
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://arnica.zcu.cz/cz/publikovana-cisla/rocnik-2013
http://hdl.handle.net/11025/22076
ISSN: 1804-8366
Klíčová slova: sinice;řasy;učebnice;cyanobacteria;algae;textbook
Abstrakt: Předložená studie je zaměřena na analýzu kurikulárních dokumentů (rámcové vzdělávací programy) a učebnic přírodopisu a biologie pro základní a střední školy z hlediska didaktického zpracování problematiky sinic a řas. Z uvedené analýzy vyplynulo, že stávající učebnice obsahují neaktuální, neúplné či zavádějící informace, a proto článek poskytuje souhrnný a systematický pohled na aktuální postavení sinic a řas a doporučuje skupiny a jejich zástupce vhodné pro výuku ve školách. Analyzováno bylo 10 učebnic (7 pro základní školu, 3 pro střední školu) a rámcové vzdělávací programy pro základní školu, gymnázia a sportovní gymnázia. Klíčová slova: sinice, řasy, nižší rostliny, RVP, učebnice, přírodopis, biologie.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this study was to analyse curricular documents and biology textbooks for primary and secondary schools in relation to Cyanobacteria and Algae. According to analyses methodological guidelines for teachers were prepared with actual taxonomical system and position of Algae in this system. A list of algal and cyanobacterial genera suitable for education at schools was proposed. More information about Algae that are not common in textbooks but could be used in the biology lessons were summarised in this article. In total, 10 textbooks (7 for primary schools and 3 for secondary school) were analysed.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1-2 (2013)
Články / Articles (KMT)
Číslo 1-2 (2013)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kaufnerova.pdfPlný text1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/22076

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.