Title: Česká religionistika: Přípravné období - F. L. Čelakovský
Other Titles: Czech religionistics: Preparatory period - F. L. Čelakovský
Authors: Obr, Pavel
Advisor: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Referee: Stark Stanislav, PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22638
Keywords: čelakovský;religionistika
Keywords in different language: čelakovký;religion
Abstract: Cílem práce je ukázat, jakým způsobem se dílo F. L. Čelakovského podílelo na vzniku české vědy o náboženstvích.
Abstract in different language: The aim is to show how the work of F.L. Čelakovský involved in the development of Czech Science of Religion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Pavel Obr_2014.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
obr_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce100,09 kBAdobe PDFView/Open
obr_stark.pdfPosudek oponenta práce117,25 kBAdobe PDFView/Open
OBR_P.pdfPrůběh obhajoby práce284,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22638

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.