Title: Empedoklés a Sfairos
Other Titles: Empedocles and Sfairos
Authors: Jakoubek, Karel
Advisor: Kočandrle Radim, PhDr. Ph.D.
Referee: Jiráková Karolína, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22642
Keywords: empedoklés;sfairos;čtyři kořeny;láska;zápas;kosmický cyklus;zoogonie;kosmogonie;směs;frén hiére
Keywords in different language: empedocles;sphairos;four roots;love;strife;zoogony;cosmogony;cosmic cycle;mixture;frén hieré
Abstract: Předmětem této bakalářské práce je interpretování té části Empedokleovy filozofie, která se vztahuje k Sfairu. Význam Sfaira je v rámci Empedoleových představ o světě naprosto specifický a jeho výklad předpokládá interpretaci všech podstatných rysů Empedokleovy nauky. Chceme-li zjistit, co Empedoklés prostřednictvím Sfaira vyjadřoval, musíme zde podat celkový výměr toho, jak Empedoklés chápal svět a jak o něm smýšlel. Z výše uvedených důvodů, tedy tato práce obsahuje interpretace čtyř kořenů, které tvoří hlavní konstrukční prvky Empedokleova světa, Lásky a Zápasu, jež představují dynamické síly, které kořeny uspořádávají do směsí, případně tyto směsi rozlučují zpět do jednotlivých kořenů. Dále je zde popsán Empedokleův kosmický cyklus, v jehož rámci se Sfairos objevuje v okamžiku kulminace Lásky, jako kulovitý útvar, stvořený Láskou a zahrnující ve svém těle dokonalou směs čtyř kořenů.
Abstract in different language: This work deals with Empedocles´ term Sphairos. The explanation of this term, however implies interpretation of the Empedocles doktrine to extent of his poem "peri physeos". For this reason, there are described the four roots, Love and Strife, and of course the cosmic cycle.Sphairos formed in a part of the cosmic cycle, in which culmination in the government of Love. Sphairos is created by uniting force of Love, which combines the four roots of the ideal mixture. But we can ask after the character of this mixture. Is it homogeneous mixture? This work is inspired by the interpretation of Hladký, which explains the Sphairos as an organic whole.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Empedokles a Sfairos.pdfPlný text práce304,56 kBAdobe PDFView/Open
jakoubek_kocandrle.pdfPosudek vedoucího práce540,32 kBAdobe PDFView/Open
jakoubek_jirakova.pdfPosudek oponenta práce166,62 kBAdobe PDFView/Open
JAKOUBEK_K.pdfPrůběh obhajoby práce263,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22642

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.