Title: Neverbální komunikace proxemika E.T. Halla
Other Titles: Nonverbal communication - proxemics of E. T. Hall
Authors: Jureková, Simona
Advisor: Hanzelínová Lada, PhDr. Ph.D.
Referee: Murgaš Jaromír, PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22644
Keywords: proxemika;edward t. hall;distanční zóny;neverbální komunikace;komunikační vzdálenosti;osobní zóna;intimní zóna;veřejná zóna;sociální zóna;proxemická teorie
Keywords in different language: proxemics;edward t. hall;distance zones;nonverbal communication;communication spaces;personal zone;intimate zone;public zone;social zone;proxemics theory
Abstract: Bakalářská práce se primárně soustředí na proxemickou teorii E. T. Halla a pozdější aplikaci této teorie v psychologických výzkumech. Cílem této práce bylo vymezení proxemiky v rámci neverbální komunikace a srovnání díla E. T. Halla a pozdějších autorů. Teoretické část se proto soustředí na odlišnosti v díle E. T. Halla a sociálních psychologů. V praktické části je zhodnocena využitelnost proxemické teorie E. T. Halla v praxi na skupině dětí, v rámci letního dětského tábora.
Abstract in different language: The bachelor thesis is primarily focused on proxemic theories by E. T. Hall and later applications of this theory in the psychological research. The aim of this thesis is to define proxemics within the nonverbal comunication and compare work by E. T. Hall with contemporary researchers. Therefore, in the theoretical part is concentrated on the differences between the anthropological work of E. T. Hall and work of social psychologists. In the practical part is evaluated the aplicabillity of the theory of proxemic by E. T. Hall on a group of children on the children's summer camp.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jurekova_HUM_2015.pdfPlný text práce10,44 MBAdobe PDFView/Open
jurekova_hanzelinova.pdfPosudek vedoucího práce296,13 kBAdobe PDFView/Open
jurekova_murgas.pdfPosudek oponenta práce577,84 kBAdobe PDFView/Open
Jurekova Simona_HUM_06_2016.pdfPrůběh obhajoby práce93,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22644

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.