Název: Posouzení energetické náročnosti bytu
Další názvy: Appreciation energy heftiness apartment
Autoři: Peroutka, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Jindra, Petr
Oponent: Bělík, Milan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2265
Klíčová slova: energetická náročnost;energetická bilance;tepelné ztráty;vytápění
Klíčová slova v dalším jazyce: energy heftiness;energy;energy budget;heat loss;heating
Abstrakt: Tato bakalářská práce ?Posouzení energetické náročnosti bytu? zpracovává energetickou bilanci tří výměrou srovnatelných bytů. Hlavním úkolem je stanovit výpočet tepelných ztrát objektů a navrhnout vhodná opatření pro jejich snížení.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor ?Appreciation energy heftiness apartment? working an energy balance of the three same objects. The main ask is a calculation of total heat loss in objects and a proposal steps for their reduction.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jiri_Peroutka_2012-14-05.pdfPlný text práce4,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047505_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047505_oponent.pdfPosudek oponenta práce312,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047505_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce208,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2265

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.