Title: Posouzení energetické náročnosti bytu
Other Titles: Appreciation energy heftiness apartment
Authors: Peroutka, Jiří
Advisor: Jindra, Petr
Referee: Bělík, Milan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2265
Keywords: energetická náročnost;energetická bilance;tepelné ztráty;vytápění
Keywords in different language: energy heftiness;energy;energy budget;heat loss;heating
Abstract: Tato bakalářská práce ?Posouzení energetické náročnosti bytu? zpracovává energetickou bilanci tří výměrou srovnatelných bytů. Hlavním úkolem je stanovit výpočet tepelných ztrát objektů a navrhnout vhodná opatření pro jejich snížení.
Abstract in different language: This bachelor ?Appreciation energy heftiness apartment? working an energy balance of the three same objects. The main ask is a calculation of total heat loss in objects and a proposal steps for their reduction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jiri_Peroutka_2012-14-05.pdfPlný text práce4,48 MBAdobe PDFView/Open
047505_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,37 kBAdobe PDFView/Open
047505_oponent.pdfPosudek oponenta práce312,59 kBAdobe PDFView/Open
047505_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce208,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2265

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.