Title: Křesťanství a islám - dějiny vzájemných vztahů
Other Titles: Christianity and Islam - the history of mutual realations
Authors: Faltínová, Klára
Advisor: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Referee: Demjančuk Nikolaj, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22669
Keywords: křesťanství;islám;náboženství;ježíš;alláh;bible;korán.
Keywords in different language: christianity;islam;religion;jesus;allah;the bible;the koran.
Abstract: Tématem bakalářské práce je "Křesťanství a islám, dějiny vzájemných vztahů". Tuto problematiku jsem si vybrala z důvodu její stále zvětšující se aktuálnosti. Cílem této práce je popsat základní charakteristiku obou náboženství a následná komparace.
Abstract in different language: The topic of my thesis is "Christianity and Islam, the history of mutual relationship". I chose the topic due to its constantly increasing relevance. The goal of the thesis is to describe the basic characteristics of both religions and their subsequent comparison.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krestanstvi a islam_BP_fin_Faltinova_Klara.pdfPlný text práce964,51 kBAdobe PDFView/Open
faltinova_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce362,95 kBAdobe PDFView/Open
faltinova_demjancuk.docxPosudek oponenta práce48,75 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Faltinova Klara_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce114,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22669

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.