Title: Významné osobnosti křesťanských dějin v českých zemích - Petr Chelčický
Other Titles: Important personalities of Christian history in the Czech lands - Petr Chelčický
Authors: Mayerová, Kateřina
Advisor: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Referee: Stark Stanislav, PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22688
Keywords: petr chelčický;jednota bratrská;křesťanství;boží zákon;bible
Keywords in different language: petr chelčický;unity of brethern;christianity;god´s law;bible
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na život Petra Chelčického. Práce zkoumá osobnosti, které ovlivnily jeho tvorbu. Zaměřuje se také na dobu, ve které žil. Jsou zde interpretována jeho díla. Poslední kapitola pojednává o spisovatelích, kteří měli zájem o jeho práce a myšlenky.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused to Petr Chelčický´s life. This work examines who personalities influenced his creation. The work focuses on the period in which he lived. There is interpreted his works. In last chapter work deal with writers who were interested in his work and ideas.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Katerina Mayerova.pdfPlný text práce224,51 kBAdobe PDFView/Open
mayerova_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce323,55 kBAdobe PDFView/Open
mayerova_stark.pdfPosudek oponenta práce307,76 kBAdobe PDFView/Open
MAYEROVA_K.pdfPrůběh obhajoby práce295,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22688

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.