Title: Moderní společnost: Sekularizace a desekularizace - Blízký východ
Other Titles: Modern society: Secularization and desecularization - Near East
Authors: Vovsík, Martin
Advisor: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Referee: Neupauer Eduard, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22701
Keywords: sekularizace;desekularizace;blízký východ;egypt;írán;libanon;sýrie;turecko;náboženství;historie 20. století;moderní společnost
Keywords in different language: secularization;desecularization;near east;egypt;iran;lebanon;syria;turkey;religion;history of 20th century;modern society
Abstract: Bakalářská práce mapuje projevy sekularizace a desekularizace ve zvolených státech v oblasti Blízkého východu. Zvolenými státy jsou Egypt, Írán, Libanon, Sýrie a Turecko. Jednotlivé státy jsou představeny v historickém, společenském a náboženském vývoji, se zaměřením na 20. století, převážně pak na současnou situaci.
Abstract in different language: Bachelor's thesis deals with manifestations of secularism and desecularism in selected states in Near East region. Selected states are Egypt, Iran, Lebanon, Syria and Turkey. Chosen states are introduced in their historical, social and religious development in 20th century, with closer look on more current situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vovsik - Moderni spolecnost Sekularizace a desekularizace - Blizky vychod.pdfPlný text práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
vovsik_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce314,92 kBAdobe PDFView/Open
vovsik_neupauer.pdfPosudek oponenta práce315,42 kBAdobe PDFView/Open
VOVSIK_M.pdfPrůběh obhajoby práce421,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22701

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.