Title: Vývoj názorů na vztah člověka k přírodě
Other Titles: The development of views about the relationship of human to nature
Authors: Dobešová, Radka
Advisor: Kratochvíl Miloš, Mgr. Ph.D.
Referee: Demjančuk Nikolaj, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22704
Keywords: ekologie;etika;antropocentrismus;biocentrismus;ekocentrismus;teocentrismus;panský;humánní;konzumerismus;příroda;člověk;ekologická krize
Keywords in different language: ecology;ethics;antropocentrism;biocentrism;ekocentrism;teocentrism;man;human;consumerism;nature;human being;ecological crisis
Abstract: Bakalářská práce pojednává o vztahu člověka k přírodě. Zahrnuje popis ekologické etiky a čtyři základní směry v ekologické etice-antropocentrismus, biocentrismus, ekocentrismus a teocentrismus. Z těchto směrů se nejvíce věnuje antropocentrismu, který dělí na panský a humánní. Na konce práce bude zmínka o ekologické etice v dnešním myšlení a o ekologické krizi v rámci konzumerismu.
Abstract in different language: Thesis discusses the relationship of man to nature . It includes a description of environmental ethics, and four basic directions in environmental ethics - anthropocentrism , biocentrism , ekocentrismus and teocentrismus . Of these directions is the most dedicated anthropocentrism , which divides the manorial and humane . At the end of the work will be mention of environmental ethics in today thinking about the ecological crisis in the context of consumerism.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dobesova.pdfPlný text práce289,64 kBAdobe PDFView/Open
dobesova_kratochvil.pdfPosudek vedoucího práce617,06 kBAdobe PDFView/Open
dobesova_demjancuk.docxPosudek oponenta práce48,04 kBMicrosoft Word XMLView/Open
DOBESOVA_R.pdfPrůběh obhajoby práce728,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22704

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.