Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKratochvíl Miloš, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorZábranská, Monika
dc.contributor.refereePolák Michal, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-6-8
dc.date.accessioned2017-02-21T08:10:56Z-
dc.date.available2015-9-9
dc.date.available2017-02-21T08:10:56Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-14
dc.identifier69338
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/22708
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o etice v díle Charlese Darwina. Krátce jsem ukázala, že evolucí se zabývali již někteří autoři před Darwinem. V práci jsem představila život Charlese Darwina a jeho dvě nejznámější díla. Pokusila jsem se popsat, jak Darwin spojuje vznik lidské morálky se svojí evoluční teorií. V poslední kapitole jsem nastínila, že Darwinova evoluční teorie byla, a stále je, aktuální i po jeho smrti.cs
dc.format37 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectetikacs
dc.subjectevoluční teoriecs
dc.subjectpřirozený výběrcs
dc.subjectcharles darwincs
dc.titleEtika a evoluční teorie v díle Charlese Darwinacs
dc.title.alternativeThe Ethics and Evolutionary Theory in the Works of Charles Darwinen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor work discusses about ethics in the works of Charles Darwin. I briefly showed that evolution was discussed by some authors before Darwin. At my work I presented the life of Charles Darwin and his two most famous works which he is known for. I tried to describe how Darwin connects the origin of human morality with his theory of evolution. In the last chapter I outlined that Darwin's theory of evolution was and still is up to date, even after his death.en
dc.subject.translatedethicsen
dc.subject.translatedevolutionary ethicsen
dc.subject.translatednatural selectionen
dc.subject.translatedcharles darwinen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Monika Zabranska.Darwin_duben_2016.pdfPlný text práce710,06 kBAdobe PDFView/Open
zabranska_kratochvil.pdfPosudek vedoucího práce564,92 kBAdobe PDFView/Open
zabranska_polak.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
ZABRANSKA_M.pdfPrůběh obhajoby práce587,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22708

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.