Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGabriel František, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorMastíková, Ivana
dc.contributor.refereeGersdorfová Zlata, PhDr.
dc.date.accepted2016-6-7
dc.date.accessioned2017-02-21T08:11:54Z-
dc.date.available2015-6-30
dc.date.available2017-02-21T08:11:54Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-4-29
dc.identifier67314
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/22751
dc.description.abstractBakalářská práce vychází z písemných pramenů a dokumentace stávajícího stavu kostela. Tato pramenná základna se stává podkladem pro model vývoje stavby a následně pro její komparaci s okolními kostely stejného slohového horizontu. Součástí dokumentace je i grafické zachycení tří horizontálních řezů a jednoho řezu vertikálního. V závěru pokouším o absolutní datování.cs
dc.format80 s. (73 764 znnaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdějinycs
dc.subjectstavební vývojcs
dc.subjectkostelcs
dc.subjectvšerubycs
dc.subjectstavebně-historický průzkumcs
dc.subjectrománský slohcs
dc.titleDějiny, stavební vývoj a kontext kostela sv. Martina, (k.ú. Všeruby)cs
dc.title.alternativeThe history, the building development and the context of St. Martin's Church, (cadastral area Vseruby)en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programArcheologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe task of this bachelor thesis was to answer the questions that emerged from this thesis. Using written sources I drew up the model history of the church, construction interventions and property situation. Further to assess the state of the object and perform orientation and draw the plan of the church. Based on the evaluated information written sources and documents, the building models of development draw up its construction stages and phases of the church. In conclusion, I will try to determine the absolute dating of the object.en
dc.subject.translatedthe historyen
dc.subject.translatedthe building developmenten
dc.subject.translatedthe churchen
dc.subject.translatedthe vserubyen
dc.subject.translatedthe architectural and historical surveyen
dc.subject.translatedthe romanicen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Mastikova_Ivana.pdfPlný text práce4,26 MBAdobe PDFView/Open
Mastikova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce492,8 kBAdobe PDFView/Open
Mastikova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce594,15 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Mastikova.pdfPrůběh obhajoby práce272,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22751

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.