Název: Zdroje, potenciál a možnosti energetického využívání biomasy
Další názvy: Sources, potential and possibilities of the use of biomass energy
Autoři: Šamlot, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Ščerba, Eduard
Oponent: Jindra, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2276
Klíčová slova: biomasa;technologické procesy;obnovitelný zdroj energie;efektivita
Klíčová slova v dalším jazyce: biomass;technological processes;renewable source of energy;effectiveness
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o současném stavu využíváni biomasy v České republice, zejména s důrazem na popis a porovnání jednotlivých technologiích v energetickém využití biomasy v České republice z hlediska efektivity a ekonomického faktoru.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis discusses the current state of biomass in the Czech Republic, with particular emphasis on description and comparison of various technologies in the energy use of biomass in the Czech Republic in terms of efficiency and economic factor.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Samlot.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047519_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047519_oponent.pdfPosudek oponenta práce333,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047519_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce210,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2276

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.