Title: Zdroje, potenciál a možnosti energetického využívání biomasy
Other Titles: Sources, potential and possibilities of the use of biomass energy
Authors: Šamlot, Zdeněk
Advisor: Ščerba, Eduard
Referee: Jindra, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2276
Keywords: biomasa;technologické procesy;obnovitelný zdroj energie;efektivita
Keywords in different language: biomass;technological processes;renewable source of energy;effectiveness
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o současném stavu využíváni biomasy v České republice, zejména s důrazem na popis a porovnání jednotlivých technologiích v energetickém využití biomasy v České republice z hlediska efektivity a ekonomického faktoru.
Abstract in different language: This thesis discusses the current state of biomass in the Czech Republic, with particular emphasis on description and comparison of various technologies in the energy use of biomass in the Czech Republic in terms of efficiency and economic factor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Samlot.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
047519_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,71 kBAdobe PDFView/Open
047519_oponent.pdfPosudek oponenta práce333,49 kBAdobe PDFView/Open
047519_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce210,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2276

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.