Title: Velké koalice v Německu a Rakousku: konsensus či kartel politických stran?
Other Titles: Grand coalition in Germany and Austria: consensus or a cartel of political parties?
Authors: Velek, Jan
Advisor: Ptáčník Jan, PhDr. Mgr.
Referee: Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22765
Keywords: kartel;kartelová strana;konsensus
Keywords in different language: cartel;cartel party;consensus
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je vyhodnotit situaci, která panuje ve velkých koalicích v Rakousku a v Německu. Následně rozhodnout, kde se tyto velké koalice nachází. Zda se situace přiklání spíše k politickému konsensu, politickému kartelu, nebo zda se nachází mezi těmito pojmy.
Abstract in different language: The main aim of this work is to evaluate the situation, which rules in grand coalitions in Austria and in Germany. Subsequently, the decision will be made about their current status, whether their situation incline to a political consensus , a political cartel or somewhere between.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jan velek.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
VELEK_MV-BAS_VED.docxPosudek vedoucího práce43,85 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Velek_MVBAS_opo.docxPosudek oponenta práce44,69 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Velek.pdfPrůběh obhajoby práce310,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22765

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.