Title: Příčiny útlumu quebeckého separatismu
Other Titles: Causes of decline of Quebec´s separatism
Authors: Hrubá, Martina
Advisor: Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
Referee: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22773
Keywords: separatismus;quebec;parti québécois;bloc québécois
Keywords in different language: separatism;quebec;parti québécois;bloc québécois
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zjistit příčiny útlumu quebeckého separatistického hnutí. Obsahuje počátky quebeckého separatismu a založení separatistických politických stran Parti Québécois a Bloc Québécois, které bojují za quebecké zájmy na provinční a federální úrovni. Následně se práce věnuje jejich klesající voličské podpoře, která jde ruku v ruce s útlumem separatismu. Důvody pro tento pokles nejsou jen politické, ale také ekonomické a demografické. Všechny tyto sektory jsou propojené a pro občany Quebecu vytváří nové problémy, které je třeba řešit.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to find causes of decline of the Quebec´s separatist movement. It contains the beginnings of Quebec separatism and the establishment of separatist´s political parties Parti Québécois and Bloc Québécois, who fight for the Quebec´s interests at provincial and federal level. Subsequently the thesis devotes to their decreasing voter´s support, which goes hand in hand with the decline of separatism. The reasons for this decline are not only political but also economic and demographic. All these sectors are interconnected and for Quebec´s citizens it creates new issues that must be addressed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Hruba.pdfPlný text práce600,08 kBAdobe PDFView/Open
Hruba_ved.docxPosudek vedoucího práce42,29 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hruba_opo.docxPosudek oponenta práce33,9 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hruba.pdfPrůběh obhajoby práce304,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22773

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.