Title: Maroko, Západní Sahara a mezinárodní prostředí
Other Titles: Morocco, Western Sahara and the international environment
Authors: Mutl, Filip
Advisor: Šanc David, PhDr. Ph.D.
Referee: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22776
Keywords: maroko;alžírsko;západní sahara;dekolonizace;referendum;okupace;zahraniční vztahy;osn;polisario;mezinárodní politika
Keywords in different language: morocco;algeria;western sahara;decolonisation;referendum;occupation;foreign relations;un;polisario;international policy
Abstract: Západní Sahara je bývalé španělské teritorium v severozápadní Africe. Po španělské dekolonizaci v roce 1975 jej obsadilo Maroko, které jej dodnes považuje za integrální součást svého území. V práci analyzuji celý západosaharský konflikt a marocké zahraniční vztahy, z čehož vyvodím závěr, jaký má tento konflikt dopad na marockou zahraniční politiku.
Abstract in different language: Western Sahara is a former spanish teritorry in northwestern Africa. In 1975, after spanish decolonisation, it was seized by Morocco, which considers it as an integral part of its teritorry. This paper analyses the whole Western Sahara conflict and moroccan foreign relations, from which I will draw a conclusion, which are the specific impacts of the conflict on moroccan foreign policy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce634,44 kBAdobe PDFView/Open
Mutl_MV-BAS-VED.docxPosudek vedoucího práce41,46 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Mutl_opo.docxPosudek oponenta práce48,36 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Mutl.pdfPrůběh obhajoby práce305,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22776

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.