Title: Volební analýza: Příčiny pádu Liberální strany v Kanadě po volbách v roce 2011
Other Titles: Election analysis: The causes of the fall of the Liberal Party of Canada after elections in 2011
Authors: Pipotová, Brigita
Advisor: Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
Referee: Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22777
Keywords: kanada;liberální strana kanady;kanadské 41. federální volby
Keywords in different language: canada;liberal party of canada;41st canadian federal election
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje tématu Liberální strany v Kanadě a jejího pádu po federálních volbách v roce 2011. Cílem této práce je určit které příčiny vedly k největšímu neúspěchu bývalé nejúspěšnější a dlouhou dobu vládnoucí straně. Práce je rozdělena na tři stěžejní části: první slouží jako přehled kanadského volebního a stranického systému; druhá definuje vývoj Liberální strany z historického hlediska; a třetí analyzuje volby v roce 2011 a pád Liberální strany. Důvody neúspěchu Liberální strany jsou kombinací vnitrostranických problémů; špatné image lídra během předvolební kampaně; flexibilní stranické příslušnosti voličů, která zčásti zapříčinila ztrátu liberální voličské základny; neblahé mínění o výkonu strany v závažných (valenčních) tématech; a neschopnost strany - především jejího předsedy - definovat tradiční liberální hodnoty a politiky.
Abstract in different language: This bachelor thesis dealt with the topic of Liberal Party of Canada and its fall in the 2011 federal elections. The goal of the thesis was to define which causes led to the biggest failure of the former most successful and long-time governing party. Thesis is built up on three main parts: first serves as an overview of the Canadian electoral and party system; second defines the progress of Liberal Party of Canada from a historical view, and the third analyzes 2011 federal election and the Liberal's failure. The reasons for the fall of the Liberal Party is a combination of intraparty problems; poor image of the leader during the election campaign; flexible partisan attachments, which partly caused the loss of liberal voters base; poor judgements about Liberal performance dealing with the valence issues; and the inability of the party, especially its leader, to define traditional liberal attitudes and policies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Brigita Pipotova 2015.pdfPlný text práce766,05 kBAdobe PDFView/Open
Pipotova_ved.docxPosudek vedoucího práce42,41 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Pipotova_BP_MVBAS_opo.docxPosudek oponenta práce44,6 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Pipotova.pdfPrůběh obhajoby práce381,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22777

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.