Title: Rozvojová pomoc USA vůči Africe: Rozvojová pomoc USA vůči Africe za vlády George W. Bushe
Other Titles: Development assistance of the USA to Africa: Development assistance of the USA to Africa under the presidency of George W. Bush
Authors: Pirnerová, Monika
Advisor: Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
Referee: Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22778
Keywords: george bush;rozvoj;afrika;rozvojová asistence;rozvojová pomoc;humanitární pomoc;zahraniční pomoc;zahraniční politika;diplomacie;historie;organizace
Keywords in different language: george bush;development;africa;development aid;development assistance;humanitarian relief;foreign assistance;foreign policy;diplomacy;history;organizations
Abstract: Tématem předkládané bakalářské práce je Rozvojová pomoc USA vůči Africe za vlády George W. Bushe. Prezident Bush se v průběhu své administrativy zasloužil o velkou transformaci v tématu rozvojové pomoci. Tato transformace byla velmi unikátní, protože k ní byly využité inovativní přístupy vztahující se k humanitární nebo rozvojové asistenci. Tyto kroky, které Bushova administrativa provedla, jsou také velmi důležité, protože v historii americké zahraniční pomoci nelze najít příliš zásadních reforem tohoto tématu. V této práci budou analyzovány a pečlivě popsány změny, které se během vlády prezidenta Bushe udály. Těmi jsou například založení The Millennium Challenge Account nebo The Presidential Emergency plan for AIDS Relief. Cílem této práce bude zjistit, zda tyto aktivity byly úspěšné a opravdu vedly k vylepšení poskytování rozvojové pomoci v nejchudších oblastech světa. Nakonec se práce bude věnovat také současnému stavu rozvojové americké rozvojové pomoci, protože od ukončení prezidentského úřadu George W. Bushe uběhlo již několik let, a tak je vhodné zhodnotit přístup k tomuto tématu z perspektivy nové ho prezidenta Barracka Obamy, což by také mělo napovědět, jestli Bushovy změny byly úspěšné a nadále se v nich pokračuje.
Abstract in different language: The topic of this Bachelor's thesis is The development assistance of The United States of America to Africa under the presidency of George W. Bush. President George W. Bush and his administration achieved a great transformation in the theme of the development assistance. This transformation has been very unique because it has used some of the brand new approaches regarding the development or humanitarian assistance. These steps made by the Bush's administration are also considered to have a significant importance because we cannot find many reforms of this theme on the field of the american foreign policy history. In this paper we will analyze and carefully describe changes made by the Bush's administration. These are for instance the establishing of The Millennium Challenge Corporation or the iniciative to establish The Presidential Emergency Plan for AIDS Relief. The aim of the Bachelor's thesis is to find out whether these activities have been succesfull and really have lead to a better providing of foreign assistance in the world's poorest regions. In the end there will also be discussed the current situation of the American development assistance, because quite a long time passed since the Bush's ending of the presidential career. And thus I find it appropriate to look at the topic again from the perspective of president Barrack Obama and find out how Bush's efforts to reform the development assistance seems to the new administration. This should help us to determine if the transformation made by the former president continues to be succesful or not.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace pirnerova monika.pdfPlný text práce433,26 kBAdobe PDFView/Open
Pirnerova_ved.docxPosudek vedoucího práce41,19 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Pirnerova_opo.pdfPosudek oponenta práce453,5 kBAdobe PDFView/Open
Pirnerova.pdfPrůběh obhajoby práce359,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22778

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.