Title: Mikrokredity a rozvoj - úspěch Grameen bank a její následníci
Other Titles: Microcredits and development - Grameen bank success and its followers
Authors: Švagrová, Petra
Advisor: Baštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D.
Referee: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22779
Keywords: mikrofinance;mikrokredity;grameen bank;rozvoj;zplnomocnění žen;chudoba;rozvojové cíle tisíciletí
Keywords in different language: microfinance;microcredit;grameen bank;development;women's empowerment;poverty;mdgs
Abstract: Tato práce se zabývá dopadem mikrokreditů na rozvoj, soustředí se především na vliv mikrokreditu na posilování postavení žen. První kapitola se zaměřuje na základní údaje o mikrofinancích, vysvětluje rozdíl mezi mikrofinancemi a mikrokreditem, dále se soustředí na mikrofinanční instituce, především Grameen Bank. Druhá kapitola se zabývá vlivem mikrokreditů na rozvoj. Zkoumá dopad mikrokreditu na chudobu, zdraví a vzdělání. Poslední část druhé kapitoly se věnuje tomu, jak mohou mikrofinance přispět k naplnění rozvojových cílů tisíciletí. Poslední kapitola zodpovídá na otázku proč se tolik mikrofinančních institucí zaměřuje na ženy, zmiňuje i některé mikrofinanční instituce pro ženy a zabývá se dopadem mikrofinancí na posilování postavení žen a jejich postavení ve společnosti.
Abstract in different language: This thesis analyses the impact of microcredit on development, it focuses especially on the impact of microcredit on women's empowerment. The first chapter of the thesis gives basic facts about microfinance, explains the difference between microcredit and microfinance, then it focuses on microfinance institutions, mainly on Grameen Bank. The secon chapter is about micredit and development. It explores the impact of microcredit on poverty, health and education. The last part of the second chapter is devoted to microfinance's contribution to achieving the Millennium Development Goals. The final chapter gives an answer to a question: Why many microfinance institutions target women. It also mentions some microfinance institutions for women and deals with the impact of microfinance on women's empowerment and on women's position in society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
petra svagrova bp.pdfPlný text práce612,01 kBAdobe PDFView/Open
Svagrova_ved.pdfPosudek vedoucího práce456,41 kBAdobe PDFView/Open
Sv agrova_opo_MV_BAS.docxPosudek oponenta práce47,77 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Svagrova.pdfPrůběh obhajoby práce317,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22779

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.