Title: Filmové adaptace Shakespearových her
Other Titles: Film Adaptations of Shakespeare´s plays
Authors: Mytašová, Kristýna
Advisor: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Referee: Kašparová Jana, Mgr. et Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22786
Keywords: william shakespeare;film;drama;komparace;teorie.
Keywords in different language: william shakespeare;film;play;theory;comparison.
Abstract: Bakalářská práce je členěna do čtyř hlavních kapitol a dále do několika podkapitol. Jedná se o rovnání pojetí dramatu a filmových adaptací her Hamlet, Macbeth a Romeo a Julie. Vzhledem k tématu práce jsem zpracovala i kapitolu o problematice věnované filmu a teoriím filmové adaptace. Jako zdroj mi posloužila odborná literatura, jak v českém, tak v anglickém jazyce.
Abstract in different language: My bachelor thesis is called Film Adaptations of Shakespeare´s plays. This topic is connected with the british literature that is interesting for me. This work is divided into four main chapters and a few of smaller chapters. The main parts are written about the plays The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, The Tragedy of Macbeth, Romeo and Juliet and about the theory of film adaptation. This topic is connected with films and that is why I write about the film as a unit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
Mytasova_ved_Mistero.docxPosudek vedoucího práce44,07 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Mytasova_opo_kasparova.docxPosudek oponenta práce49,06 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Mytasova.pdfPrůběh obhajoby práce270,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22786

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.