Title: Politický marketing strany ANO
Other Titles: Political marketing party ANO
Authors: Huňady, Martin
Advisor: Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D.
Referee: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22797
Keywords: babiš;politický marketing;ano;volby 2013;kampaň
Keywords in different language: babiš;political marketing;ano;election 2013;campaign
Abstract: Hlavním cílem předložené bakalářské práce je poskytnout analýzu politického marketingu hnutí ANO. Důraz je kladen hlavně na předvolební kampaň, která probíhala v roce 2013. Část práce, která se věnuje předvolební kampani je z hlediska přehlednosti rozdělena do několika částí, a to na sociální sítě a online marketing, kontaktní kampaň, outdoorovou kampaň a na jiné formy kampaně. Práce zároveň popisuje historii hnutí ANO a ukazuje proměnu loga, kterou hnutí ANO během svého působení udělalo. V závěru se práce snaží poskytnout odpověď na to jaké všechny skutečnosti vedly k úspěchu hnutí ANO a také se snaží zanalyzovat nové marketingové prvky, které hnutí ANO použilo.
Abstract in different language: The main aim of the bachelor thesis is to provide an analysis of political marketing of ANO. The emphasis is placed primarily on the election campaign, which took place in 2013. The part of the work, which is focused on the election campaign in terms of clarity is divided into several parts, which are the social networking and online marketing, contact campaign, outdoor campaign and other forms of campaigns. The work also describes the history of ANO and shows the transformation of logo, which ANO has made during his tenure. The conclusion of the thesis tries to provide an answer to what all the facts have led to the success of ANO and also tries to analyze new marketing elements that ANO has used.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hunady BP.pdfPlný text práce13,42 MBAdobe PDFView/Open
Hunady_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Hunady_opo_ros.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Hunady.pdfPrůběh obhajoby práce243,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22797

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.