Title: Systém veřejného financování politických stran v České republice
Other Titles: System of public funding of political parties in the Czech Republic
Authors: Sura, Rudolf
Advisor: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Zákravský Jiří, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22806
Keywords: politické strany;veřejné financování;česká republika;greco;legislativa;kontrola
Keywords in different language: political parties;public funding;czech republic;greco;legislation;control
Abstract: Práce analyzuje systém veřejného financování v České republice, a to na základě principů a cílů, ze kterých by měl systém veřejného financování vycházet. Dále je zde pak zkoumán smysl postavení politických stran jako ústavních institucí. V empirické části je pak zkoumána efektivita jednotlivých příspěvku v praxi a míra závislosti zkoumaných politických stran na systém veřejného financování. Na kontrolu financování politických stran je zde nahlíženo prostřednictvím Hodnotících zpráv GRECO, na základě kterých je pak dále hodnocena novela zákona o politických stranách a hnutích projednávaná v roce 2016.
Abstract in different language: The thesis analyzes the public funding system in the Czech Republic. This analyze is based on the principles and objectives on which the public funding system should be based. Furthermore, there is a sense the position of political parties such as the constitutional institutions is being investigated. In the empirical part of the effectiveness of individual contribution in practice is examined. The degree of dependence surveyed political parties on the public funding system is also investigated. It is seen to control the financing of political parties through GRECO evaluation reports. The amendment to the Law on Political Parties and Movements, which was negotiated in 2016, is evaluated on the basis of these reports.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
System verejneho financovani politickych stran v Ceske republice-BP-Rudlof-Sura.pdfPlný text práce906,4 kBAdobe PDFView/Open
sura-bp-pol-ved.pdfPosudek vedoucího práce154,55 kBAdobe PDFView/Open
Sura_BP_opo.pdfPosudek oponenta práce128,46 kBAdobe PDFView/Open
Sura.pdfPrůběh obhajoby práce211,13 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22806

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.