Title: Odvrácená tvář města: život ve slumech současné Británie
Other Titles: The Dark Side of the City: Life in the slums of contemporary Britain
Authors: Bečvářová, Barbora
Advisor: Tihelková Alice, PhDr. Ph.D.
Referee: Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22812
Keywords: sídliště;sociální bydlení;sociální vyloučení;prekariát;symbolické násilí;stigmatizace;gentrifikace
Keywords in different language: right to buy;gentrification;stigmatization;council estates;social housing
Abstract: Tato práce se zaměřuje na popis a pochopení současné bytové krize ve Velké Británii, podobu sociálního bydlení a jejich dopady na život tamních obyvatel. Primárně se v ní zaměřuji na fyzický charakter sociálního, jakožto i bývalého sociálního bydlení, v současnosti v soukromém vlastnictví, a také na popis prostředí z hlediska skladby tamního obyvatelstva. Dále se v práci zajímám o to, jakým způsobem prostředí a stigma spojené se životem v něm určuje pozici jedince ve společnosti a následně jak prostředí a společenské postavení ovlivňují sociální a kulturní kapitál obyvatelstva a jejich komunitní život. V neposlední řadě také zkoumám snahy a iniciativy obyvatel a vlády o řešení této krize a jejich efektivitu.
Abstract in different language: This work focuses on description and understanding of the current housing crisis in the UK, the social housing and its impact on the lives of local residents. Primarily I focus on the physical nature of the social, as well as a former social housing, now privately owned, and also a description of the environment in terms of the songs of the local population. Furthermore I am interested in the way the environment and stigma associated with life in it determines the position of the individual in society, and consequently how the environment and social status influence the social and cultural capital of the population and their community life. Finally, it also examines the efforts and initiatives of the population and the government to resolve the crisis and their effectiveness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Becvarova_BP.pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Becvarova.pdfPrůběh obhajoby práce228,34 kBAdobe PDFView/Open
Becvarova_ved.pdfPosudek vedoucího práce152,8 kBAdobe PDFView/Open
Becvarova_opo.pdfPosudek oponenta práce125,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22812

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.