Title: Role Kanady ve sporu o Arktidu
Other Titles: The Role of Canada in a Dispute over Arctic
Authors: Rábová, Tereza
Advisor: Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
Referee: Zákravský Jiří, PhDr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22826
Keywords: kanada;arktický region;stephen harper;arktická rada;kanadská zahraniční politika;spor o arktidu;arktická pětka
Keywords in different language: canada;the arctic region;stephen harper;arctic council;canadian foreign policy;a dispute over the arctic;arctic five
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na kanadskou roli ve sporu o Arktidu. Práce se zabývá teritoriálními spory mezi státy arktické pětky, a především se soustředí na kanadskou zahraniční politiku v období vlády konzervativní strany, od roku 2006 až do pádu této vlády. Cílem této práce je určit, k jakému posunu v kanadské zahraniční politice došlo po nástupu premiéra Stephen Harpera k moci, čeho se snažil dosáhnout a jaký postoj zaujímal k Arktidě. Práce se také zabývá Arktickou radou a zbrojením arktických států v oblasti Arktidy.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on Canada's role in the dispute over the Arctic. The thesis deals with the territorial disputes between the states of Arctic five, and primarily focuses on Canadian foreign policy during the reign of the Conservative Party from 2006. The aim of this thesis is to determine the shift in Canadian foreign policy after Prime Minister Stephen Harper came to power, what he tried to achieve, and what position he took towards the Arctic. The thesis also describes the Arctic Council and the armament of the Arctic states in the Arctic region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Role Kanady ve sporu o Arktidu.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Rabova-BP_ved.docxPosudek vedoucího práce48,55 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Rabova_BP_opo.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Rabova.pdfPrůběh obhajoby práce220,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22826

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.