Title: Indicko-pákistánský konflikt: konflikt a spolupráce obou států od roku 1947 do současnosti
Other Titles: Indian-Pakistani conflict: Conflict and cooperation of both states from 1947 to present time
Authors: Rubá, Soňa
Advisor: Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22829
Keywords: indie;pákistán;nezávislost;konflikt;spolupráce;války;kašmír;iwt;terorismus
Keywords in different language: india;pakistan;independence;conflict;cooperation;war;kashmir;iwt;terrorism
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu období konfliktů a spolupráce mezi Indií a Pákistánem od roku 1947 do současnosti. Jsou zde uvedeny definice konfliktu a spolupráce, poté jednotlivé války a konflikty mezi zeměmi a také oblasti spolupráce. Cílem práce je dokázat, že konflikt a spolupráce mohou koexistovat, ne vždy musí probíhat zcela odděleně.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the analysis of conflict and cooperation between India and Pakistan from 1947 to the present time. There are definitions of conflict and cooperation, then the wars and conflicts between these countries as well as the areas of cooperation. The target of this thesis is to confirm the possibility that conflict and cooperation can coexist paralelly and do not need to run strictly separately.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ruba Sona - Indicko-pakistansky konflikt konflikt a spoluprace obou statu od roku 1947 do soucasnosti.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFView/Open
Ruba_BP_ved_BAS.pdfPosudek vedoucího práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Ruba-BP_opo.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFView/Open
Ruba.pdfPrůběh obhajoby práce312,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22829

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.