Název: Analogie univerzitního a rodinného života v románu Zadie Smithové O kráse (On Beauty)
Další názvy: An analogy between a family and university life in Zadie Smith's novel 'On Beauty'
Autoři: Švecová, Dominika
Vedoucí práce/školitel: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Oponent: Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22833
Klíčová slova: zadie smithová;analogie;o kráse;david lodge;e. m. forster;kingsley amis
Klíčová slova v dalším jazyce: zadie smith;analogy;on beauty;david lodge;e. m. forster;kingsley amis
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na analogii univerzitního a rodinného života v románu Zadie Smithové O kráse. Práce se zabývá životem Zadie Smithové a tím, jak ji ovlivňuje při psaní knih. Cílem této práce je určit rozdíly a podobenství mezi univerzitním a rodinným životem v románu O kráse. Práce se též zabývá podobenstvími románu O kráse s dalšími díly britské literatury.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the analogy between university and family life in the novel On Beauty by Zadie Smith. The thesis also deals with life of Zadie Smith and how it is affecting the way she is writing her books. The aim of this thesis is to find the similarities and differences between university and family life in the novel On beauty. This thesis also describes the similarities of the book On beauty with other books from british literature.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Dominika Svecova.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svecova_ved.pdfPosudek vedoucího práce2,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svecova_OPO.pdfPosudek oponenta práce1,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Svecova.pdfPrůběh obhajoby práce310,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/22833

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.