Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorPirnerová, Monika
dc.contributor.refereeBaštář Leichtová Magdaléna, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2016-9-5
dc.date.accessioned2017-02-21T08:13:30Z-
dc.date.available2016-6-2
dc.date.available2017-02-21T08:13:30Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-7-29
dc.identifier69566
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/22837
dc.description.abstractTématem předkládané bakalářské práce je Rozvojová pomoc USA vůči Africe za vlády George W. Bushe. Prezident Bush se v průběhu své administrativy zasloužil o velkou transformaci v tématu rozvojové pomoci. Tato transformace byla velmi unikátní, protože k ní byly využité inovativní přístupy vztahující se k humanitární nebo rozvojové asistenci. Tyto kroky, které Bushova administrativa provedla, jsou také velmi důležité, protože v historii americké zahraniční pomoci nelze najít příliš zásadních reforem tohoto tématu. V této práci budou analyzovány a pečlivě popsány změny, které se během vlády prezidenta Bushe udály. Těmi jsou například založení The Millennium Challenge Account nebo The Presidential Emergency plan for AIDS Relief. Cílem této práce bude zjistit, zda tyto aktivity byly úspěšné a opravdu vedly k vylepšení poskytování rozvojové pomoci v nejchudších oblastech světa. Nakonec se práce bude věnovat také současnému stavu rozvojové americké rozvojové pomoci, protože od ukončení prezidentského úřadu George W. Bushe uběhlo již několik let, a tak je vhodné zhodnotit přístup k tomuto tématu z perspektivy nové ho prezidenta Barracka Obamy, což by také mělo napovědět, jestli Bushovy změny byly úspěšné a nadále se v nich pokračuje.cs
dc.format39 s. (64 046 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=69566-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectgeorge bushcs
dc.subjectrozvojcs
dc.subjectafrikacs
dc.subjectrozvojová asistencecs
dc.subjectrozvojová pomoccs
dc.subjecthumanitární pomoccs
dc.subjectzahraniční pomoccs
dc.subjectzahraniční politikacs
dc.subjectdiplomaciecs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectorganizacecs
dc.subjectmcccs
dc.subjectpepfarcs
dc.titleRozvojová pomoc USA vůči Africe: Rozvojová pomoc USA vůči Africe za vlády George W. Bushecs
dc.title.alternativeDevelopment assistance of the USA to Africa: Development assistance of the USA to Africa under the presidency of George W. Bushen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programMezinárodní teritoriální studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of this Bachelor's thesis is The development assistance of The United States of America to Africa under the presidency of George W. Bush. President George W. Bush and his administration achieved a great transformation in the theme of the development assistance. This transformation has been very unique because it has used some of the brand new approaches regarding the development or humanitarian assistance. These steps made by the Bush's administration are also considered to have a significant importance because we cannot find many reforms of this theme on the field of the american foreign policy history. In this paper we will analyze and carefully describe changes made by the Bush's administration. These are for instance the establishing of The Millennium Challenge Corporation or the iniciative to establish The Presidential Emergency Plan for AIDS Relief. The aim of the Bachelor's thesis is to find out whether these activities have been succesfull and really have lead to a better providing of foreign assistance in the world's poorest regions. In the end there will also be discussed the current situation of the American development assistance, because quite a long time passed since the Bush's ending of the presidential career. And thus I find it appropriate to look at the topic again from the perspective of president Barrack Obama and find out how Bush's efforts to reform the development assistance seems to the new administration. This should help us to determine if the transformation made by the former president continues to be succesful or not.en
dc.subject.translatedgeorge bushen
dc.subject.translateddevelopmenten
dc.subject.translatedafricaen
dc.subject.translateddevelopment aiden
dc.subject.translateddevelopment assistanceen
dc.subject.translatedhumanitarian reliefen
dc.subject.translatedforeign assistanceen
dc.subject.translatedforeign policyen
dc.subject.translateddiplomacyen
dc.subject.translatedhistoryen
dc.subject.translatedorganizationsen
dc.subject.translatedmccen
dc.subject.translatedpepfaren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_pirnerova.PDFPlný text práce589,34 kBAdobe PDFView/Open
Pirnerova_ved.docxPosudek vedoucího práce48,19 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Pirnerova_opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Pirnerova.pdfPrůběh obhajoby práce231,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22837

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.