Title: "Invaze barbarů" v Evropě na sklonku raného středověku a jejich vliv na formování mezinárodního systému: analýza procesů v rámci vojenského a politického sektoru
Other Titles: "The Barbarian Invasions" in Europe at the end of the Early Middle Ages and their effect to the formation of international system: the analysis of processes within the military and political sectors
Authors: Pavlas, Jiří
Advisor: Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D.
Referee: Šanc David, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22838
Keywords: mezinárodní systém;raný středověk;invaze barbarů;normané;maďaři;saracéni
Keywords in different language: international system;early middle ages;the barbarian invasions;normans;hungarians;saracens
Abstract: Cílem této práce je přiblížit mezinárodní systém na sklonku raného středověku v Evropě. V tomto období probíhaly v Evropě poslední "invaze barbarů". Účastnili se jich Normané, Maďaři a Saracéni. Z těchto invazí měli největší vliv na vývoj středověké společnosti právě Normané. Jejich způsob vytváření šlechty zanechalo silnou stopu pro vývoj feudalismu ve vrcholném středověku.
Abstract in different language: The aim of this study is to explain the international system at the end of early middle ages in Europe. During this period conducted in Europe last "barbarian invasions". They were accompanied by Normans, Hungarians and Saracens. The greatest influence on the development of medieval society had Normans. Their way of creating nobility left a strong influence on the development of feudalism in the Middle ages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pavlas BP 2016.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Pavlas_ved.docxPosudek vedoucího práce44,52 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Pavlas-MV-VES-OP-Sanc.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Pavlas.pdfPrůběh obhajoby práce278,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22838

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.