Title: The Lone Ranger and Tonto: A Comparative Analysis of Book and Screen Adaptations
Other Titles: The Lone Ranger and Tonto: A Comparative Analysis of Book and Screen Adaptations
Authors: Motlová, Lucie
Advisor: Kašparová Jana, Mgr. et Mgr.
Referee: Kobylak Skyland Václav, Bc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22848
Keywords: the lone ranger;tonto;fran striker;americká literatura;western;komparativní analýza
Keywords in different language: the lone ranger;tonto;fran striker;american literature;western;comparative analysis
Abstract: Cílem této bakalářské práce, Lone Ranger a Tonto: Srovnávací analýza knihy a jejích adaptací, bylo porovnat knihu Osamělý jezdec, kterou napsal Fran Striker, s několika jejími adaptacemi. K porovnání byly vybrány následující adaptace: Osamělý jezdec, seriál (1938); Osamělý jezdec, televizní pořad (1949-1957) a Osamělý jezdec, film (2013). Cílem bylo zdůraznit hlavní podobnosti a rozdíly mezi knižní předlohou a vybranými adaptacemi. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje představení tématu, včetně prostředí a charakteristiky doby, v níž se její děj odehrává. Dále pak také informace o tvůrci Osamělého jezdce. V práci jsou také shrnuty informace o knize a televizních adaptacích, včetně obsahů a charakteristiky hlavních postav. Praktická část se zabývá komparací uvedených děl a ukazuje na rozdíly a podobnosti mezi knihou a televizními adaptacemi. Bakalářská práce obsahuje přílohy s glosářem a obrázky, které se týkají tématu.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis, The Lone Ranger and Tonto: A Comparative Analysis of Book and Screen Adaptations, was to analyse the book The Lone Ranger Rides written by Fran Striker and compare it with its screen adaptations The Lone Ranger, a movie serial (1938); The Lone Ranger, a TV show (1949-1957) and The Lone Ranger, a movie (2013), and accentuate the main similarities and differences between the original book and the chosen screen adaptations. The bachelor thesis is divided into two parts theoretical a practical. The theoretical part contains introduction to the topic, including the setting and cultural background of the period. Further, the work also contains the information about the creator of the Lone Ranger. Further, there is summarized information about the book and screen adaptations, including contents and the main characters. The practical part deals with the comparative analysis which shows differences and similarities between the book and the screen adaptations. The bachelor thesis includes the appendices in form of a glossary and several pictures, which are connected with the topic of the thesis
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BT_Motlova_2015.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Motlova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce752,26 kBAdobe PDFView/Open
Motlova - oponent.pdfPosudek oponenta práce627,79 kBAdobe PDFView/Open
Motlova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce431,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22848

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.