Title: Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
Other Titles: Traffic offences against the safety and traffic flow
Authors: Marek, Jan
Advisor: Kuchynka, Petr
Referee: Mates, Pavel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2289
Keywords: dokazování;dopravní přestupek;osoba blízká;osoba obviněná;osoba podezřelá;pachatel přestupku;pokuta;pozemní komunikace;přestupek;sankce;správní orgán;správní řízení;rozhodnutí
Keywords in different language: prove;traffic offence;allied person;accused person;suspected person;offender;fine;route;offence;sanction;administrative agency;administrative procedure;decision
Abstract: Předmětem předložené bakalářské práce je rozbor zákonných předpisů, na jejichž základě je možné postihovat přestupky spáchané účastníky v provozu na pozemních komunikacích, jejich účinnost a aplikace v praxi. Úvodní část práce je proto věnována vývoji pravidel silničního provozu, je zde vysvětlen pojem přestupku včetně rozboru skutkové podstaty přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Druhá část práce je věnována hmotněprávním aspektům těchto přestupků v kontextu s příslušnou judikaturou včetně ukládaných sankcí. V závěrečné části je rozebrán proces projednání přestupků ve správním řízení včetně jeho zkrácených forem a jsou zde zmíněny i opravné prostředky. V bakalářské práci jsou vyjádřeny i poznatky z mé praktické činnosti u Policie ČR.
Abstract in different language: The subject of the Bachelor's thesis is to analyze the legislative orders, based on which it is possible to punish offenses committed by the road-traffic participants, as well as the rules? overall efficiency and their application in practice. The introductory part of this work is therefore dedicated to discussing the description of road traffic offense from opening the case till its closing. Another part of this thesis is describing administrative procedure itself. The conclusion contains a description of current legal regulations and shows a practical part of problematic of application of legal regulation of administrative procedure in to the praxis. In this thesis are as well expressed findings I gathered by my practice by the Police of Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jan MAREK.pdfPlný text práce712,78 kBAdobe PDFView/Open
BP-Marek-Kuchynka.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
BP-Marek-Mates.pdfPosudek oponenta práce731,19 kBAdobe PDFView/Open
BP-Marek-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce578,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2289

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.