Název: Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
Další názvy: Traffic offences against the safety and traffic flow
Autoři: Marek, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kuchynka, Petr
Oponent: Mates, Pavel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2289
Klíčová slova: dokazování;dopravní přestupek;osoba blízká;osoba obviněná;osoba podezřelá;pachatel přestupku;pokuta;pozemní komunikace;přestupek;sankce;správní orgán;správní řízení;rozhodnutí
Klíčová slova v dalším jazyce: prove;traffic offence;allied person;accused person;suspected person;offender;fine;route;offence;sanction;administrative agency;administrative procedure;decision
Abstrakt: Předmětem předložené bakalářské práce je rozbor zákonných předpisů, na jejichž základě je možné postihovat přestupky spáchané účastníky v provozu na pozemních komunikacích, jejich účinnost a aplikace v praxi. Úvodní část práce je proto věnována vývoji pravidel silničního provozu, je zde vysvětlen pojem přestupku včetně rozboru skutkové podstaty přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Druhá část práce je věnována hmotněprávním aspektům těchto přestupků v kontextu s příslušnou judikaturou včetně ukládaných sankcí. V závěrečné části je rozebrán proces projednání přestupků ve správním řízení včetně jeho zkrácených forem a jsou zde zmíněny i opravné prostředky. V bakalářské práci jsou vyjádřeny i poznatky z mé praktické činnosti u Policie ČR.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of the Bachelor's thesis is to analyze the legislative orders, based on which it is possible to punish offenses committed by the road-traffic participants, as well as the rules? overall efficiency and their application in practice. The introductory part of this work is therefore dedicated to discussing the description of road traffic offense from opening the case till its closing. Another part of this thesis is describing administrative procedure itself. The conclusion contains a description of current legal regulations and shows a practical part of problematic of application of legal regulation of administrative procedure in to the praxis. In this thesis are as well expressed findings I gathered by my practice by the Police of Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Jan MAREK.pdfPlný text práce712,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Marek-Kuchynka.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Marek-Mates.pdfPosudek oponenta práce731,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP-Marek-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce578,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2289

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.