Title: Návrh polovodičových měničů pro pohon kolesového rypadla
Other Titles: Design of semiconductor converters for the drive wheel excavators
Authors: Adler, Pavel
Advisor: Kůs Václav, Prof. Ing. CSc.
Referee: Drábek Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22895
Keywords: velkorypadlo kk1300;skrývka;koreček;dobývací část;kolesový výložník;vrátek;obvodová síla;výkon;moment;moment setrvačnosti.
Keywords in different language: big excavator kk1300;overburden;bucket;mining section;paddle outrigger;winch;circumferential force;performance;torgue;moment of inertia
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou typového návrhu parametrů pro pohon kolesa velkorypadla KK1300. Při výpočtu jsem vycházel z modifikovaného originálního zadání, ze kterého jsem vypočetl parametry motoru. Z parametrů motoru jsem určil a výpočtem ověřil požadované parametry motorového modulu a na základě těchto parametrů jsem určil a vypočetl parametry active line modulu.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on type design of semiconductor converters to drive the paddle gib excavator KK1300. The values I got from the original modified assignment, from which I calculated the parameters of the engine. From the motor parameters I have determined and verified by calculating the required parameters of the motor module, and based on these parameters, I have determined and calculated parameters of the active line module.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nightmare_v0.44_final_se zadanim_na_nahrani.pdfPlný text práce9,17 MBAdobe PDFView/Open
067152_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce390,98 kBAdobe PDFView/Open
067152_oponent.pdfPosudek oponenta práce312,13 kBAdobe PDFView/Open
067152_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce235,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22895

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.