Název: Porovnání linkové a buňkové výroby
Další názvy: Comparison of line and cellular manufacturing
Autoři: Fictum, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Šimon, Michal
Oponent: Bukovjan, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2293
Klíčová slova: TPV;I-D diagram;Sankeyův diagram;typ výroby;prostorové uspořádání;materiálový tok;personální tok;layout
Klíčová slova v dalším jazyce: TPV;I-D diagram;Sankeyův diagram;type of production;spatial arrangement;material flow;personnel flow;layout
Abstrakt: Diplomová práce obsahuje obecnou teorii o prostorovém uspořádání výrobních systémů. Seznamuje nás s jednotlivými výrobními principy a základními způsoby rozmisťování pracovišť. Zaměřuje se na kritéria prostorového uspořádání, která mají vliv na efektivitu výrobního systému. Zabývá se i problematikou výrobního systému sprchových koutů. Následuje analýza současného stavu a poté jsou navrženy různé varianty řešení. V práci je dále porovnávána linková a buňková výroba. Výsledkem je výběr nejoptimálnější varianty řešení, která je realizovatelná v praxi.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma work contains a general theory of spatial organization of production systems. It acquaints us with the various production methods and with basic principles of deployment workplaces. It focuses on of the criteria the spatial arrangement that affect the efficiency of the production system. It deals with the issue of the production system of shower enclosures. Follows the analysis of current state then are designed various variants solution. The thesis also compares line and cellular manufacturing. The result is the selection of optimal variants of solution which is feasible realize in practice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce8,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fictum_hodnoceni_v 001.pdfPosudek vedoucího práce488,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fictum_posudek_o 001.pdfPosudek oponenta práce695,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fictum_obhajoba_DP 001.pdfPrůběh obhajoby práce404,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2293

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.