Title: Využití umělých neuronových sítí pro analýzu výsledků materiálových zkoušek
Other Titles: The application of artificial neural networks to analyze the results of material tests
Authors: Vopat, Jiří
Advisor: Kupka Lukáš, Ing. Ph.D.
Referee: Prosr Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22933
Keywords: umělá neuronová síť;regrese;klasifikace;shluková analýza;residuum;předpověď
Keywords in different language: artificial neural network;regression;classification;cluster analysis;residuum;prediction
Abstract: Práce se zabývá srovnáním programu STATISTICA a QC Expert v oblasti použití neuronových sítí pro statistickou analýzu. Srovnávání jednotlivých metod je provedeno na výsledcích mechanických zkoušek vícevrstvých kompozitů. V úvodní kapitole jsou popsány základní elementární prvky používané v neuronových sítích. Dále se práce zabývá rozdělením neuronových sítí a základním popisem jejich typických představitelů. V praktické části se věnuje jednotlivým analýzám, které je možné provádět ve zmiňovaných programech. Výsledky jednotlivých analýz (předpovědi) jsou vždy zobrazeny v tabulce spolu s přiloženými grafy. V závěru je uvedené srovnání využitých programů a v nich použitých analýz.
Abstract in different language: The master thesis is focused on a comparison of the program STATISTICA and the program QC Expert. It compares these two programs in the area of using artificial neural networks for the statistical analysis. The comparison of methods is performed on values, which were gained from the mechanical test of multilayer composits. Elementary units used in neural networks are described at the beginning of the thesis. Next part is about a division of neural networks into groups and there is also a basic description of typical types of neural networks. The practical part is about analyses, which are used in statistical software. Results of analyses are displayed in tables and graphs. At the end there is comparison of programs and analyses, which were used in them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vopat.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
067115_oponent.pdfPosudek oponenta práce439,32 kBAdobe PDFView/Open
067115_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce311,68 kBAdobe PDFView/Open
Vopat_OB.jpgPrůběh obhajoby práce111,35 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22933

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.