Title: Výukový model asynchronního motoru
Other Titles: The educational model of induction motor
Authors: Frank, Zdeněk
Advisor: Kindl Vladimír, Ing. Ph.D.
Referee: Skala Bohumil, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23051
Keywords: asynchronní motor;konstrukce;magnetický obvod;elektrický obvod;model
Keywords in different language: induction machine;construction;magnetic circuit;electric circuit;model
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na konstrukci zjednodušeného modelu asynchronního stroje, vhodného pro výukové účely. Konstrukce je transparentní pro snazší pochopení principu asynchronního motoru. V práci je popsán základní princip asynchronního stroje. Dále jsou přiloženy modely a výkresy se základní geometrickou specifikací.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the construction of a simplified model of induction machine suitable for teaching purposes. The design is transparent to achieve easily understanding of the operational principle. The work describes the basic operational principle supported with number of FE models accompanied by drawings and basic geometric specifications.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zdenek Frank - Bakalarska prace 2016.pdfPlný text práce5,04 MBAdobe PDFView/Open
062584_oponent.pdfPosudek oponenta práce332,36 kBAdobe PDFView/Open
062584_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce278,49 kBAdobe PDFView/Open
062584_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce177,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23051

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.