Title: Testovací prostředí pro embedded Linux
Other Titles: Testbench for embedded Linux
Authors: Procházka, Ondřej
Advisor: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Fiřt Jaroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23074
Keywords: embedded systém;linux;tftp;dhcp;nfs;pxe;u-boot
Keywords in different language: embedded system;linux;tftp;dhcp;nfs;pxe;u-boot
Abstract: Tématem této práce jsou embedded zařízení a jejich operační systémy. V první části je provedeno srovnání vybraných hardwarových platforem a přehled uvažovaných operačních systémů. Cílem práce je prověřit různé možnosti načtení operačního systému z lokálního a síťového zdroje. Na základě získaných informací je v druhé části práce navrženo prostředí pro testování různých distribucí na rozdílných zařízeních.
Abstract in different language: Theme of this thesis is embedded devices and their operating systems. The first part contains comparison of chosen hardware platforms and overview of possible operating systems. Goal of this thesis is to test different possibilities of loading operating systems from local and network sources. The second part is proposition of environment for testing various distributions on different devices, based on gathered information.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BcPr.pdfPlný text práce851,62 kBAdobe PDFView/Open
066932_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce269,43 kBAdobe PDFView/Open
066932_oponent.pdfPosudek oponenta práce514,57 kBAdobe PDFView/Open
066932_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce255,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23074

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.