Title: Zařízení pro sběr a reprezentaci dat měřených jednoúčelovým strojem
Other Titles: Device for collection and representation of data measured by single-purpose machine
Authors: Čížek, Lukáš
Advisor: Žahour Jiří, Ing.
Referee: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23075
Keywords: sběr dat;jednodeskový počítač;mikrokontrolér;komunikační rozhraní
Keywords in different language: data collecting;single board computer;microcontroller;communication interface
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a realizaci zařízení pro automatizovaný sběr dat měřených jednoúčelovým strojem. Navržené zařízení přijímá data přes rozhraní RS-485 a následně je reprezentuje skrze rozhraní ethernet za pomoci jednodeskového počítače Raspberry Pi. Úvod práce rozvádí, k jakým účelům se v průmyslu automatizovaný sběr dat využívá, druhá část práce pojednává o návrhu hardware zařízení a jeho konstrukci. Třetí část se věnuje softwarovému vybavení zařízení a v závěru práce jsou shrnuty poznatky a výsledky po krátkodobém testování zařízení.
Abstract in different language: This bachelor thesis is based on designing and realization of device for automated data collecting, which are measured by single purpose machine. Designed devices can receive data through RS-485 interface and transmit them with the help of single board computer Raspberry Pi through ethernet interface. The introduction part deals with purposes, where data collecting is used. Next part is about designing and constructing of hardware of the device. The third part deals with software of device and in the conclusion is a summary of results, obtained in a short time while the device has been tested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_cizek.pdfPlný text práce5,36 MBAdobe PDFView/Open
066933_oponent.pdfPosudek oponenta práce277,48 kBAdobe PDFView/Open
066933_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce344,53 kBAdobe PDFView/Open
066933_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce201,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23075

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.