Title: Řídící elektronika krokového motoru
Other Titles: Control unit for stepper motors
Authors: Vlášek, Josef
Advisor: Kosturik Kamil, Ing. Ph.D.
Referee: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23080
Keywords: pětifázový krokový motor;mikro krokování;ovladač;klasické zapojení;zapojení pentagon;mikro procesor;firmware;krok a směr;cnc;i2c
Keywords in different language: five-phase stepping motor;micro-step;driver;classic wiring;pentagon wiring;microprocessor;firmware;step and dir;cnc;i2c
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a realizaci obvodu pro ovládání pětifázových krokových motorů. Hlavní zajímavostí této elektroniky je obvod mikro krokování. Je vytvořen za pomocí šestikanálového digitálního potenciometru. Díky ovládání od mikroprocesoru je možné vytvořit jakýkoliv průběh. Dále se vyznačuje kompatibilitou s oběma zapojeními těchto motorů. Ke kompatibilitě také přispívá způsob ovládání pomocí signálů krok a směr. Díky těmto vlastnostem může najít uplatnění v mnoha zařízení. V neposlední řadě elektronika je připravená pro I2C komunikaci s počítačem Raspberry PI.
Abstract in different language: This thesis focuses on the design and implementation of circuitry for controlling fivephase stepper motors. The main advantage of the electronic circuit is a micro-stepping. It is created using a six-channel digital potentiometer. Thanks to the control of a microprocessor, it is possible to create any waveform. Additional advantages by a compatibility with both the wiring of these motors. Compatibility also contributes to the control method using step and direction signals. Thanks to these characteristics may find application in many devices. Finally, the electronics is ready for I2C communication with a computer Raspberry Pi.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarskaprace.pdfPlný text práce3,74 MBAdobe PDFView/Open
066946_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce265,49 kBAdobe PDFView/Open
066946_oponent.pdfPosudek oponenta práce325,29 kBAdobe PDFView/Open
066946_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce220,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23080

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.