Title: Ovládání krokového motoru v modelu závodů automobilů pomocí mikrokontroleru Arduino
Other Titles: Control of stepper motor in car racing model with microcontroller Arduino
Authors: Frélich, Václav
Advisor: Světlík Pavel, Ing.
Referee: Veg Lukáš, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23101
Keywords: arduino uno;arduino ide;krokový motor;digitální piny;displej;model závodu automobilů;statorové cívky;plošný spoj
Keywords in different language: arduino uno;arduino ide;stepper motor;digital pins;display;model of racing cars;stator coils;printed circuit
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vylepšení stávajícího modelu závodů automobilů. Práce se zabývá mikrokontrolerem Arduino UNO a základními způsoby řízení krokových motorů. Součástí práce je navržený a vyrobený plošný spoj, který pomocí vytvořeného programu pro Arduino UNO obsluhuje krokový motor. Závěrem jsou navrhnuty další možnosti vylepšení závodů automobilů.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on improving the existing model of racing cars. The thesis deals with microcontroler Arduino UNO and the basic methods of controlling stepper motors. Part of the work is designed and manufactured printed circuit board. This printed circuit board and created program for Arduino UNO controlling a stepper motor. Finally are some other opportunities to improve model of racing cars.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vaclav_Frelich.pdfPlný text práce3,48 MBAdobe PDFView/Open
067048_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce327,35 kBAdobe PDFView/Open
067048_oponent.pdfPosudek oponenta práce342,02 kBAdobe PDFView/Open
067048_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce192,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23101

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.