Název: Rituální čistota v náboženstvích Předního východu
Další názvy: Ritual purity in religions of the Middle East
Autoři: Hrudková, Zdeňka
Vedoucí práce/školitel: Písařová, Petra
Oponent: Šašková, Kateřina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2311
Klíčová slova: rituální čistota;judaismus;židovství;islám;mazdaismus;zoroastriánství;mezopotámské náboženství
Klíčová slova v dalším jazyce: ritual purity;judaism;islam;mazdaism;zoroastrianism;mesopotamian religion
Abstrakt: Tato práce se zabývá rituální čistotou v náboženstvích Předního východu, konkrétně judaismem, zoroastriánstvím, islámem a starověkými náboženstvími Předního východu.
Abstrakt v dalším jazyce: This study deals with Ritual purity in the religions of the Middle East, specifically with Judaism, Zoroastrianism, Islam and the ancient Middle Eastern Religions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace, Zdenka Hrudkova, 2012.pdfPlný text práce504,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrudkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce319,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrudkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce372,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrudkova.pdfPrůběh obhajoby práce150,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2311

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.