Title: Rituální čistota v náboženstvích Předního východu
Other Titles: Ritual purity in religions of the Middle East
Authors: Hrudková, Zdeňka
Advisor: Písařová, Petra
Referee: Šašková, Kateřina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2311
Keywords: rituální čistota;judaismus;židovství;islám;mazdaismus;zoroastriánství;mezopotámské náboženství
Keywords in different language: ritual purity;judaism;islam;mazdaism;zoroastrianism;mesopotamian religion
Abstract: Tato práce se zabývá rituální čistotou v náboženstvích Předního východu, konkrétně judaismem, zoroastriánstvím, islámem a starověkými náboženstvími Předního východu.
Abstract in different language: This study deals with Ritual purity in the religions of the Middle East, specifically with Judaism, Zoroastrianism, Islam and the ancient Middle Eastern Religions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace, Zdenka Hrudkova, 2012.pdfPlný text práce504,23 kBAdobe PDFView/Open
Hrudkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce319,34 kBAdobe PDFView/Open
Hrudkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce372,17 kBAdobe PDFView/Open
Hrudkova.pdfPrůběh obhajoby práce150,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2311

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.